Eduklub

Procvičování slovní zásoby kreativně a zábavně

Procvičování slovní zásoby kreativně a zábavně

Slovní zásoba je základem znalosti každého cizího jazyka. Bez její znalosti bude komunikace probíhat jen velmi obtížně. Přesto (nebo možná právě proto) patří učení se slovíček k jedné z nejméně oblíbených činností žáků a ověřování znalostí naopak možná k jedné z nejoblíbenějších činností učitelů. Naštěstí v dnešní době existuje celá řada způsobů a nástrojů, jak znalost slovní zásoby trénovat a podporovat tak jejich zapamatování žáky.

Jedním ze způsobů, jak procvičovat slovní zásobu zábavně a kreativně je využití aplikace gartic.io. Jedná se o v podstatě o soutěž, kdy jeden kreslí a ostatní hádají. Kromě počítače, na kterém je práce pravděpodobně nejpohodlnější, lze využít také aplikaci staženou do tabletu nebo telefonu. Celé prostředí je dostupné v češtině, je však možné jazyk přepnout.

Aplikace nabízí několik možností zapojení. Vedle připojení se do místnosti, kde již soutěže probíhají je možnost, aby celá skupina vstoupila do virtuální místnosti, kde nikdo není a žáci nebyli rušeni vnějšími vlivy. Místnosti jsou tematicky rozděleny, nevýhodou však je, že vyučující nemůže ovlivnit obsah – tedy slova, která budou předkládána k znázornění. Třetí a nejlepší možnost, kterou může vyučující pro své žáky zvolit, je příprava vlastní místnosti. K tomu je nutné se bezplatně zaregistrovat. Následně pak jen stačí naplnit místnost obsahem, tedy do příslušného rozhraní zadat požadovanou slovní zásobu. Místnost je možné založit ve chvíli, kdy obsahuje nejméně 50 jednotek.

Každá místnost je označena kódem, s jehož prostřednictvím se k ní žáci mohou připojit. Následně systém postupně vyzývá jednotlivé žáky-hráče, aby si zvolili ze dvou návrhů, které budou znázorňovat. Ostatní spoluhráči hádají tak, že své návrhy zapisují do příslušného pole. Automaticky a okamžitě dostávají zpětnou vazbu – pokud je slovo špatně, objeví se v seznamu šedě, pokud je hráč blízko správné odpovědi, systém mu tuto informaci oznámí. V obou těchto případech se napsaná slova zobrazují všem v místnosti – žáci se tedy mohou dívat nejen na to, co mají hádat, ale také na to, jaké návrhy přicházejí od ostatních. V případě, že některý z žáků slovo uhádne, zobrazí se pouze jemu správná odpověď zelenou barvou a přičtou se mu body. Ostatní spoluhráči pouze vidí, že někdo již slovo uhádl, ale správná odpověď jim zůstává skrytá až do vypršení časového limitu, který je určen pro hádání.

Hra gartic.io nejen, že poskytuje vizuální impuls, ale jsou při ní také zastoupeny emoce, což napomáhá osvojování slovní zásoby, protože žáci mají konkrétní slovo (a jeho vyobrazení) spojeno s prožitkem – ať už jako autoři výtvarného provedení nebo jako hádající.

Při přípravě místnosti je pouze na učiteli, jakou slovní zásobu zvolí. Vždy by však měl mít na paměti, že musí jít o slova, která jsou znázornitelná.

Napsat komentář