Eduklub

Abaku, totiž nejhranější a tudíž “nejnudnější” čistě matematická hra s čísly ve Vesmíru a okolí:)

Komplexní metodika Abaku u dětí a studentů zásadně mění vztah k matematice a zlepšuje jejich aritmetické schopnosti. Pro žáky i studenty je metodika dostupná jak v různých formách deskových her, tak i na počítači, tabletu či mobilu (pro mobil ovšem není optimalizovaná). Online verze se jmenuje Abaku Lab, má podobu webové aplikace (dá se tedy otevřít a používat ve formě okna ve webovém prohlížeči), která kromě administrativní a komunikační (chaty) části nabízí standardní, plně nastavitelné a škálovatelné hry (hernu) pro jednotlivce, dvojice či skupiny, hry s přednastavenými roboty a dále nabízí učitelům celou sadu didaktických materiálů a úloh, kvízů, miniher či hádanek, jejichž prostřednictvím se žáci zábavnou formou trénují v aritmetice (dílnu). Úlohy i hra samotná jsou gradované a každý žák prakticky od první třídy je schopen na své úrovni výuky využívat svůj maximální potenciál. Metoda Abaku je ve svém pojetí jedinečným cvičením aritmetiky, které nelze nahradit žádnou podobnou hrou či metodou. Výhodou Abaku je možnost rychlého nasazení do výuky, snadné osvojení pedagogy a dlouhodobý pozitivní efekt na děti v podobě nabytých aritmetických dovedností i změny vztahu k matematice #úsměv.

Abaku se s otevřenou podporou Kmdm PedF UK Praha http://kmdm.pedf.cuni.cz/, Mensa ČR, SUMA, JČMF, a rovněž podporou mnoha pedagogů ZŠ a jednotlivců postoupilo z kategorie “zábavná alternativa” do kategorie ” funkční standart”. V roce 2022 vstoupila metoda Abaku i do výuky budoucích vysokoškolských studentů na 6 univerzitách v ČR.
Nyní se snažíme, aby se o tomto pro nás velmi významném postupu dozvědělo co nejvíce pedagogů ze základních škol v celé republice. Volíme k tomu cestu oslovování odborného a finančního zázemí škol nejlépe na oblastní úrovni. Snažíme se, aby naší největší reklamou byl názor pedagoga vzniklý na základě jeho pozorovaných výsledků při práci s žactvem. Abaku je otevřená metoda a k jejímu používání “nyní a zde” http://abaku.org/cs/ pedagogovi nic nebrání. Pro začátek nalezne oporu v online metodice, která popisuje možnosti používání metody s i bez originálních pomůcek. Pedagogům předškolního věku a 1. stupně ZŠ doporučujeme začít (semináře a dílny i metodika) i s využitím pomůcek fyzických a pedagogům 2. stupně ZŠ (máme ale zaznamenány úspěchy od ZŠ / 3.třída) doporučujeme pozvolný přechod do online prostředí Abaku LAB.
Vývoj a funkce pomůcek praktických i online je motivován především ověřenou praxí pedagogů, kteří Abaku používají ve své pedagogické práci proaktivně a dlouhodobě / především paní Alena Vávrová, Jaroslava Bížová a pan Vlastimil Lisse, Tomáš Krätschmer, Ondřej Čavojský.
Výroba pomůcek, kontinuita práce celého týmu a rozšiřování nabídky Abaku je pak dlouhodobě dána jednak tím, že víme co děláme a kam směřujeme, ale hlavně tím, že tak v této míře činit můžeme. Abaku by dnes nebylo tam, kde je, nebýt dlouholetého donátorství pana Karla Janečka a zapojení různorodých forem podpory mnoha fanoušků metody Abaku, hráčů všeho věku – Abaku hry, úředníků na odborech školství, pracovníky NPI, MASů a KAPů a MASek, členů týmu Abaku a bez podpory pedagogů a dětí.

finále školní Ligy Abaku

Napsat komentář