Rozvoj digitálních kompetencí

Rozvoj digitálních kompetencí

Co je to digitální kompetence?

Digitální kompetence je jednou z osmi klíčových kompetencí, která zahrnuje kritickou a sebevědomou práci s celou škálou digitálních technologií při získávání informací, komunikaci a řešení základních problémů ve všech životních sférách. Mnoho z nás to pravděpodobně považuje za něco zcela samozřejmého, z tabulky digitální agendy pro rok 2015 ale vyplývá, že 40% populace EU nemá digitální kompetenci na dostatečné výši a 22% občanů nepoužívá Internet.

Nesmíme také zapomínat, „že jako průřezová kompetence nám digitální kompetence pomáhá prohlubovat některé další kompetence, jako je komunikace, jazykové dovednosti nebo základní dovednosti v matematice a přírodních vědách,“ jak uvádí ve svém odborném článku Riina Vuorikari.

Pro lepší pochopení podstaty této kompetence připravila Evropská komise evropský rámec digitální kompetence pro občany (DigComp), který je rozdělen do pěti oblastí: informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, tvorba digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. Rámec obsahuje celkem 21 kompetencí. Klikněte na obrázek níže a pomocí infografiky zjistěte, kolik z nich již bepečně ovládáte!

Pedagogové budou mít již brzy k dispozici vlastní rámec s názvem DigCompEdu. Navrhovaná podoba obsahuje šest oblastí rozvoje, mezi něž patří také profesní prostředí, tvorba a sdílení digitálních materiálů, řízení využívání digitálních nástrojů, hodnocení, zlepšování postavení studentů a podpora rozvoje digitální kompetence u žáků. Sledujete další zprávy o této iniciativě!

Jak je digitální kompetence v Evropě rozvíjena?

Ze zprávy sítě Eurydice (2012) vyplývá, že téměř všechny evropské země mají vlastní strategii týkající se digitální kompetence. V době, kdy byla studie prováděna, se digitální kompetence vyučovala mezipředmětově na základních školách ve všech zemích Evropské unie s výjimkou dvou a ve všech na středních školách. Vedle toho využili v některých zemích i jiné postupy, např. začlenili IKT do jiných předmětů nebo vyučovali tyto dovednosti jako samostatný předmět.

Klíčovým faktorem je zajistit, aby učitelé disponovali digitální kompetencí na dostatečné úrovni: Nejnovější zpráva organizace OECD TALIS (2013) uvádí, že 18% školitelů a učitelů pociťuje potřebu prohloubit si dovednosti práce s IKT pro potřeby výuky a 16% potřebu rozvoje v oblasti používání nových technologií na pracovišti.

eTwinning, největší evropská síť pedagogů, nabízí učitelům kvalitní prostředí pro spolupráci s kolegy a seznámení s novými způsoby využívání ICT pro potřeby výuky. Z eTwinningové zprávy (2015) vyplývá, že podle 29% učitelů má eTwinning zásadní vliv na jejich dovednost používat moderní technologie pro potřeby výuky a 37% uvedlo, že tento vliv je minimálně mírný. Účastníci eTwinningu dále vnímají rozšíření vlastních digitálních postupů v oblasti výuky a studia, např. účast v online kurzech (78%), společnou tvorbu materiálů se studenty (77%) nebo používání sociálních sítí se studenty (76%).

Jak mohou digitální kompetenci rozvíjet ve své výuce?

Panuje všeobecné přesvědčení, že digitální kompetence by se měla rozvíjet od raného věku, je však třeba pečlivě zvážit, jakých typů technologických nástrojů by se měla týkat a kolik času by s nimi měly děti strávit. Principy programování lze např. učit pomocí papírových kelímků nebo hracích kostek. Evropský článek Věda ve škole vysvětluje jak.

V oceněném eTwinningovém projektuTalking Pictures používali žáci nižších tříd základní školy fotografie a video jako nástroj pro sdělování a interpretaci příběhů, které chtěli vyprávět. Děti se naučily, že vše nemusí být tak, jak to na první pohled vypadá věci – fotografie je možné upravovat, aby odpovídaly určitému úhlu pohledu.

Pokud se chcete seznámit s účinným celoškolním přístupem k digitálním nástrojům, přečtěte si odborný článek LuiseFernandese, ředitele portugalské školy.

Pedagogové se zájmem o odbornou přípravu na Internetu najdou v European Schoolnet Academy zajímavé materiály z online kurzů. Vezměte prosím na vědomí, že níže uvedené kurzy již proběhly, veškeré materiály jsou však nadále k dispozici pro samostudium. Sledujte také informace o dalších turnusech těchto kurzů a o kurzech nových! 

Zdroj: www.schooleducationgateway.eu

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru