Eduklub

Archiv štítku: vývojový diagram

V obecném hledisku se vývojový diagram dá popsat jako konkrétní typ organizéru informací, ke grafickému znázorňování kroků postupu, resp. pro informatické myšlení se pak jedná spíše o zapisování kroků procesu nebo algoritmu. Je tedy možné říci, že se využívají často pro analýzu, či návrh řešení programu. Velmi výhodné je u vývojového diagramu právě rozhodovací proces, reprezentován jednotlivými šipkami a je prostřednictví nim realizován tok dat. Základními prvky vývojového diagramu jsou šipky (směr), obdélník (dílčí krok) a kosočtverec (větvení), obdélník se zaoblenými rohy (začátek a konec), dále pak ještě kruh aj. Každopádně svými vlastnosti již ukazuje více možností využití v různých oborech, nejen informatice a pro zobrazení algoritmů: Zároveň vývojové diagramy ukazují: Využití vývojových diagramů se tak dá předpokládat v předmětech:

1/1