Eduklub

Archiv štítku: Výuka cizích jazyků

Již přes dvacet let je základem výuky cizích jazyků v evropském prostoru publikace Rady Evropy nazvaná Společný evropský referenční rámec pro jazyky (dále SERRJ, anglicky Common European Framework of Reference for Languages, francouzsky Cadre européen commun de référence pour les langues). Dokument, který shrnul pohled na výuku jazyků z konce dvacátého století, byl koncem dvacátých let 21. století doplněn o tvz. Companion Volume/Volume complémentaire. Toto „Doplňující vydání“ některého části SERRJ zpřesňuje, další pak přidává (mimo jiné nové deskriptory či popis znakové řeči úhlem pohledy výuky cizího jazyka). „Doplňující vydání“ původní SERRJ z roku 2001 nenahrazuje, pouze aktualizuje pohled na jazykovou výuku v evropském prostoru po dalších dvou dekádách. Jedním z nových prvků, který „Doplňující vydání“ přináší, je důraz na dovednost mediace (které se více věnujeme zde: https://www.eduklub.cz/2022/06/21/mediace-jako-soucast-vyuky-cizich-jazyku/. Přestože je mediace zmíněna již v původním dokumentu (podkapitola 2.1.3 Jazykové aktivity), v kontextu celého textu zůstala spíše stranou. Uživatelé SERRJ a zejména autoři učebnic tak pracovali s klasickým vymezením komunikačních…

Čtěte více

1/1