Eduklub

Archiv štítku: virtuální realita

CoSpaces, resp. CoSpaces Edu je možné chápat jako online prostředí pro vytváření jednoduchých aplikací virtuální reality. Z hlediska využití ve vzdělání se vyznačuje CoSpaces Edu dvěma hlavními aspekty. Prvním z nich je práce ve 3D, druhým pak programovatelná interaktivita vytvářené aplikace. Tvorba 3D prostředí CoSpaces Edu představuje zajímavé kreativní prostředí, ve kterém žáci mohou vytvářet jednoduché 3D scény i komplexnější příběhy, simulace či hry pro VR pomocí již připravených 3D objektů, těmto objektům pak nastavovat a měnit parametry související s jejich vizuálními vlastnostmi, animací, zvukem či s okolní 3D scénou. Nejedná se tedy o aplikaci, ve které se modelují 3D objekty či scény, ale výsledná aplikace se zde sestavuje z prostředí, do které se na příslušné 3D koordináty umísťují objekty a kamera, která reprezentuje pohled uživatele. Samotná práce je po seznámení s prostředím aplikace celkem intuitivní a není potřeba složitých manuálů či příruček. Ačkoliv se nabízí při vytváření nové scény…

Čtěte více

1/1