Eduklub

Archiv štítku: virtuální pokusy

O aplikaci Aplikace nabízí poměrně reálné vyobrazení reakcí dělených do kategorií: kyseliny, zásady, voda, roztoky solí, superkyseliny a “kahan”. Na výběr jsou vždy běžné chemické látky, ke kterým je po kliknutí na dlaždici vzorce a názvu k dispozici krátký popisek a poměrně reálně vypadající lahvička s roztokem dané látky. Uživatel může zvolit množství této látky, následně přidat látku další. Mimo množství této látky je možné také nastavit teplotu. Akce spustí poměrně věrnou animaci s projevem dané reakce. Tuto lze zpomalit či naopak urychlit, což je zvláště efektní v případě přikapávání roztoku. Pokud látky nereagují, aplikace o tom uživatele seznámí zřetelnám NO REACTION. Pokud reagují, aplikace ukáže chemickou rovnici. V případě, že je reakce příliš bouřlivá, dojde k rozbití kádinky a nápis OOPS! uvede poučení, že vysoce reaktivní látky je třeba přidávat pouze v malém množství. Využitelnost ve výuce Aplikace svým způsobem staví klasické pojetí výuky chemie na hlavu. Tradiční disciplíny…

Čtěte více

1/1