Eduklub

Archiv štítku: Venyon

V soudobém světě vzdělávání, kde digitální technologie získává dominantní funkci v rámci učebního procesu, je důležité najít a využívat efektivní nástroje pro monitorování a řízení počítačových stanic. Veyon je software určený pro sledování a řízení počítačů s operačními systémy Windows nebo Linux v distribucích Debian, Ubuntu, Fedora příp. openSUSE. Jde o jeden z klíčových nástrojů správy a monitorování práce v počítačových učebnách. Program nabízí pedagogům značné výhody. Umožňuje jim sledovat aktivitu žáků na jejich počítačích a případně s nimi interagovat přímo z vlastní – učitelské pracovní stanice, a dokonce nabízí možnost vzdálené podpory. Veyon má potenciál značně navýšit efektivitu vyučování a umožnit tak učitelům individualizaci a diferenciaci vlastní výuky. V rámci probíhajících změn kurikulárních dokumentů s důrazem na digitalizaci vzdělávání (tzv. digitální kompetence) je začlenění nástrojů jako je Veyon do pedagogické praxe stále podstatnější. Tyto nástroje pomáhají učitelům lépe řídit a navigovat digitální prostředí ve třídě. Dílčím cílem Veyonu je rovněž příprava žáků na stále více…

Čtěte více

1/1