Eduklub

Archiv štítku: týden s chemií

Katedra chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty UK ve spolupráci s Gymnáziem Thomase Manna v letním semestru 2023 zrealizovali týdenní intenzivní kurz. Ten byl netradiční hned z několika důvodů: žáci běžně chemii nemají, a tak tento blok zahrnoval větší množství témat z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia; škola není vybavena laboratoří nebo skladem chemikálií, a tak výuka probíhala na půdě UK PedF; kurz byl veden studenty, kteří tím plnili svou souvislou praxi. O události dokonce vznikla reportáž publikovaná v univerzitním časopise UK Fórum (s. 28). Tento příspěvek je stručným shrnutím a doplněním o vhled vyučujícího studentek na praxích. Z pohledu žáků gymnázia šlo o příležitost učit se v prostředí vysoké školy, zároveň vyzkoušet si některé praktické činnosti, které na jejich škole nebyly proveditelné.  Ozvláštněním běžné výuky byl i fakt, že chemii se neučili v typických dvou hodinách týdně, ale absolvovali týdenní intenzivní kurz. U předmětu s tak nízkou oblíbeností hrozí jisté riziko, ovšem právě více možností na aktualizaci…

Čtěte více

1/1