Eduklub

Archiv štítku: Testování

Hodnocení je jednou ze součástí vzdělávacího procesu. Jeho hlavním cílem by mělo být poskytnout žákům zpětnou vazbu a podporu pro jejich další učení a rozvoj. Proto by hodnocení nemělo sloužit pouze k ohodnocení žákových znalostí a dovedností, ale k ohodnocení dosavadní přáce žáka a identifikaci oblastí, na kterých je třeba dále pracovat. Hodnocení by mělo být vždy konstruktivní a pozitivní. Je potřeba ocenit žákovy úspěchy a výkony a motivovat jej k dalšímu rozvoji. Zároveň je důležité, aby hodnocení bylo objektivní a spravedlivé, aby žáci dostali férovou zpětnou vazbu. To nemusí vždy znamenat, že všichni žáci jsou hodnoceni dle stejných kritérií, ty se mohou u každého žáka lišit, ale každý žák je s pravidli seznámen a případně se na jejich tvorbě může i podílet. V žádním případě by hodnocení nemělo být vnímáno jako nástroj trestu. Učitelé by měli vytvářet podpůrné prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jsou motivováni k…

Čtěte více

On-line testování ve třídě během hodiny může nabídnout několik výhod, které přispívají k efektivitě výuky a hodnocení. Zde jsou některé z hlavních výhod: Při realizaci testů můžete využívat různá technologická zařízení, není nutné, aby on-line testy byly vždy realizovány v počítačové učebně. Je možné využít mobilní počítačovou učebnu, hlasovací zařízení, vlastní mobilní zařízení žáků (BYOD).

2/2