Eduklub

Archiv štítku: ŠVP

V posledních měsících jakoby utichla diskuse o revizi kurikula. Z části je to dáno tím, že téma nerezonuje tak silně jako nedávno proběhlé přijímací zkoušky na střední školy, z části je široká veřejnost v očekávání, jak se k revizi postaví nový ministr školství. Pracovní týmy NPI však koncem dubna měly za úkol vydat první verze tzv. obecného základu tvořeného očekávanými výstupy. Jde tak o první hmatatelný krok postupu revize kurikula. Věc má ale jeden háček. Původně participativní a otevřený přístup dostává trhliny, když tyto výstupy nejsou dostupné nejen veřejnosti, ale i širším pracovním skupinám, tj. lidem, kteří se přihlásili jako zájemci o spolupráci na celém procesu. Další trhlinou je pak fakt, že dosud nebyla jasně určena hlavní vodítka revize. Linii Expertní panel – Panel expertů nově doplnila konzultační skupina pod MŠMT. Hlavní směry byly přetaveny v Zadání pro NPI, které však stále není ustanoveno jako závazný návod. Vše se děje pod myšlenkou kompetenčně pojatého kurikula, avšak…

Čtěte více

1/1