Eduklub

Archiv štítku: STAD

Vyučující přednese problémovou otázku, může mít krátký výklad. Po výkladu jsou žáci rozděleni do skupin po čtyřech (nebo pěti). Rozdělení by mělo reprezentovat různorodost žáků (ve známkách, motivaci, pohlaví, etnicitě apod.). Důležité je, aby v každé skupině byli žáci, kteří předmětu rozumí hodně, středně, ale i ti, kteří mají spíše horší výsledky. Ve druhém kroku by se žáci měli skupinu pojmenovat. Dostanou pracovní list s úkoly a materiálem, který jim v prorozumění může pomoci. Úkolem skupiny je zvládnout vyplnit pracovní listy a pochopit probranou látku. Ve skupině by žáci měli pracovat samostatně (např. vypočítávat rovnice, odpovídat na otázky v pracovním listu, napsat test apod.). Poté si ve dvojicích (trojicích) kontrolují, zda mají úkoly správně. Pokud někteří z týmu mají v úkolech chybu, je povinností zbylých členů postup vysvětlit. Je důležité zmínit, že pracovní list slouží k procvičení, není důležité ho odevzdat nejdříve ze všech týmů. Zdůrazněte, že úkolem skupiny je, aby všichni členové byli schopni napsat závěrečný…

Čtěte více

1/1