Eduklub

Archiv štítku: skládankové učení

Žáci jsou rozděleni do domovských skupinek (na obrázku jsou značeny jako home groups). Domovská skupina dostane text, který je rozdělene do menších částí – každý člen dostane část textu. Všichni žáci v domovských skupinách čtou svůj text, podtrhávají, dělají si poznámky. Po určitém čase (když má většina hotovo), jsou žáci svoláni do expertních skupinek. První expertní skupina je složena pouze z žáků, kteří četli text č. 1. Druhá expertní skupina je složena z žáků, kteří četli text č. 2 atd. Žáci shrnují nejdůležitější myšlenky textu, vyjasňují si problematické části. Cílem je, aby se všichni členové expertní skupiny stali experty na svůj část textu. Klaďte důraz na to, že žáci se stávají experty. Po uplynulé době se experti vrátí zpět do svých domovských skupin. V těch má každý žák určitý čas k tomu, aby shrnul poznatky ze své části textu a toho, co se dozvěděl v expertní skupině. Začíná žák s první částí textu, pokračuje druhý, třetí a…

Čtěte více

1/1