Eduklub

Archiv štítku: SERRJ

Mediace (v textu Společného referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) z roku 2001 nazývaná též „zprostředkování“) je jednou za jazykových dovedností, aktivit či dokonce strategií, které SERRJ vymezuje takto (SERRJ, 2001, str. 14): Jak z hlediska recepce, tak z hlediska produkce umožňuje písemné a/nebo ústní zprostředkování komunikaci mezi osobami, které nejsou z nějakého důvodu spolu schopny komunikovat přímo. Překlad nebo tlumočení, parafráze, shrnutí nebo záznam zprostředkovávají dalšímu účastníku komunikace přeformulování původního textu, ke kterému tento další účastník nemá přímý přístup. Mediační (zprostředkovávací) jazykové činnosti, jejichž náplní je zpracování, eventuálně přepracování původního textu, zaujímají důležité místo v běžném jazykovém fungování naší společnosti. V SERRJ je mediaci následně věnována podkapitola kapitola 4.4.4, která konkretizuje příklady tohoto „zprostředkovávání“ pro ústní i písemnou oblast. V „Doplňkovém vydání“ SERRJ (2018, dále SERRJ DV) jsou ale místo a význam mediace pro jazykovou výuku rozpracovány detailněji tak, aby byl využit „celý potenciál“ (SERRJ DV v AJ verzi, str. 33) této jazykové…

Čtěte více

1/1