Eduklub

Archiv štítku: Scratch

Na úvod je celkem je celkem nutné asi zmínit, že někteří učitelé vlastně už nemohou slovo “Scratch” ani slyšet, protože jim to připomíná, jak je potřeba měnit ŠVP, zcela obměnit přístup k samotné výuce Informatiky a někdy možná se toho i hodně naučit. Pro učitele Informatiky, kteří se s algoritmizací ve své výuce setkávají po prvé, je tak situace jistě velmi komplikovaná. Nutno však podotknout, že takovým učitelům se snaží i státní aparát pomoci, nejen ve formě připravených prvotních materiálů, z kterých je možné alespoň částečně začít, ale i ve formě nejrůznějších školení, webinářů, kolokvií, odborných skupin aj. Učitel, který tak chápe vývoj svého předmětu, má dostatek příležitosti se na současné změny alespoň v minimálním měřítku připravit. Bloková prostředí pro rozvoj algoritmického myšlení se dostávají do popředí již na konci druhého období prvního stupně, tj. 4.-5. třída a zřejmě nejčastěji (domněnka autorky) se žáci setkají buď s prostředím přidruženým k…

Čtěte více

Rozvoj informatického myšlení je možné u dětí a žáků rozvíjet již od útlého věku v mateřské školce a následně na základní i střední škole. Rozdílnosti jsou samozřejmě ve využití konkrétních prostředků vzhledem k věku, předmětu a zkušenostem žáků. Nicméně v tomto článku se budeme nejvíce zabývat typy programovacích jazyků vhodných pro žáky v různém věku. Mezi ně řadíme: vizuální kódy blokové programovací jazyky znakové/grafické textové textové programovací jazyky Vizuální kódy a znakové/grafické programovací jazyky jsou vhodné pro děti předškolního věku a žáky mladšího školního věku, kteří si ještě nejsou zcela jisti v čtení nebo jim čtení dělá problémy, jsou tak limitovány a nemohou se tak přímo soustředit na samotné aktivity. Vizuální kódy jsou často spojeny s robotickými programovatelnými hračkami nebo edukační robotikou. Bloková grafická programovatelná prostředí navazují na vizuální kódy, kde je možné již sestavit vlastní program a rozpohybovat například figurku nebo robotickou hračku. Jednodušší s méně možnostmi z hlediska…

Čtěte více

2/2