Eduklub

Archiv štítku: RVP ZV

Jak bylo již v některých článcích dříve zmíněno, v roce 2021 proběhla první z očekávaných změn v RVP ZV. Tato revize se však netýkala pouze samotného oboru Informatika, tematicky a obsahově poznamenala i další obory a to, co by všechny předměty mělo zasáhnout, je přidání klíčové kompetence digitální. Tato klíčová kompetence digitální vychází pojetí digitální gramotnosti a ten zase reaguje na Rámec digitálních kompetencí DigComp 2.0, popř. DigComp 2.1. A takhle bychom mohli ve vyjmenování “primárnějších a primárnějších informačních zdrojů” ještě chvilku pokračovat. To však nic nezmění na tom, že současná společnost je v obecné rovině poznamenaná rozvojem digitálních technologií, které zasahují nejen do našich profesních životů, ale také do běžného života společenského, osobního a občanského života. I z tohoto důvodu je velmi podstatné samotné rozvíjení digitální gramotnosti, resp. klíčové kompetence digitální již u žáků na základní škole. Existuje totiž velká pravděpodobnost, že technologie budou neodmyslitelnou součástí každého člověka (pokud…

Čtěte více

Již více než 10 let se řešila potřeba změny kurikulárních dokumentů, které by umožnily bez nutnosti redukce běžného obsahu oboru Informačních technologií zařazovat i nový obsah směřující k rozvoji žáků směrem k informatickému a algoritmického myšlení. Tyto požadavky vznikaly jak ze strany odborníků v oblasti Informačních technologií, tak učitelů informaticky zaměřených předmětů. Tato očekávaná změna přišla v roce 2021, kdy se do RVP ZV dostává nový obsah oboru Informatika. Změna kurikulárních dokumentů tak umožňuje se nejdříve připravit na tuto změnu (náběhové období definitivní platnosti RVP ZV v oboru Informatika) a pro první fázi je připravena i sada učebnic a metodických materiálů pro podporu učitelů (např. revize.edu.cz, imysleni.cz). Stejně tak se realizuje i vzdělávání lektorů, kteří by měli dále vzdělávat učitele a měli by pomoci učitelům lépe pochopit samotný koncept informatického myšlení (projekt SYPO). Uchopení samotného konceptu Informatického myšlení učiteli by mělo vést ke změně realizace výuky i z hlediska metod…

Čtěte více

2/2