Eduklub

Archiv štítku: Quick Draw

Zhruba každé desetiletí jsme svědky dramatických posunů v technologiích, které se stávají novými platformami, na nichž je postavena aplikační technologie. Tato skutečnost je zřejmá v rámci výpočetní techniky, kdy se přecházelo od sálových počítačů k minipočítačům, pracovním stanicím, PC, notebookům, tabletům až po virtuální stroje ovládané přes cloud. S rozvojem informačních technologií je spojeno i rozdílné vnímání světa u jednotlivých generací (označovaná jako generace Y, Z a alfa). Tomuto tématu se podrobněji věnuje článek: V současné době už se však začíná objevovat i tzv. generace beta, známá jako generace umělé inteligence – jedná se tedy o generaci, která je schopna poznat a růst pomocí technologií umělé inteligence. Co je vlastně umělá inteligence? Umělá inteligence – Artificial intelligece (AI) – je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Umělá inteligence funguje tak, že pomocí matematiky a logiky počítačový systém simuluje způsob, jakým se lidé učí z nových informací…

Čtěte více

1/1