Eduklub

Archiv štítku: programování

V České republice se za poslední dobu velice zlepšila možnost účasti žáků na různých soutěžích, které se týkají oboru Informatika. Sice se stále nejedná o klasický model, kdy by žáci postupovali organizovaně nejdříve ze školního, pak krajského a nakonec národního kola, ale i přesto se pro školu velmi zajímavé se těchto aktivit účastnit. Vzhledem k tomu, že je obor Informatika tak široký, žáci se mohou orientovat i na konkrétní témata, např. programování, hardware, robotika, či kybernetická bezpečnost. V odstavcích níže jsou vybraní jednotliví zástupci takových soutěží, nejedná se o celkový přehled soutěží a bude jistě velmi účelné, když budete sdílet i další své zkušenosti s dalšími soutěžemi, nebo níže zmíněnými soutěžemi. Bobřík Informatiky Tato soutěž by se dala chápat jako celorepubliková a pokrývající (téměř) všechny kategorie žáků na primárními a sekundárním vzdělávání. Její velká výhoda je vlastní online realizace v přesně určených časech. A jak to se soutěžemi takového typu…

Čtěte více

CoSpaces, resp. CoSpaces Edu je možné chápat jako online prostředí pro vytváření jednoduchých aplikací virtuální reality. Z hlediska využití ve vzdělání se vyznačuje CoSpaces Edu dvěma hlavními aspekty. Prvním z nich je práce ve 3D, druhým pak programovatelná interaktivita vytvářené aplikace. Tvorba 3D prostředí CoSpaces Edu představuje zajímavé kreativní prostředí, ve kterém žáci mohou vytvářet jednoduché 3D scény i komplexnější příběhy, simulace či hry pro VR pomocí již připravených 3D objektů, těmto objektům pak nastavovat a měnit parametry související s jejich vizuálními vlastnostmi, animací, zvukem či s okolní 3D scénou. Nejedná se tedy o aplikaci, ve které se modelují 3D objekty či scény, ale výsledná aplikace se zde sestavuje z prostředí, do které se na příslušné 3D koordináty umísťují objekty a kamera, která reprezentuje pohled uživatele. Samotná práce je po seznámení s prostředím aplikace celkem intuitivní a není potřeba složitých manuálů či příruček. Ačkoliv se nabízí při vytváření nové scény…

Čtěte více

2/2