Eduklub

Archiv štítku: Práce se zdroji

Výuka využívající různé zdroje dostupné např. na internetu vyžaduje ověřená metodická a technická doporučení pro její praktickou realizaci. Vyučovací jednotky (vyučovací hodiny, vyučovací bloky, projekty apod.) mohou mít různou strukturu. Na příkladu výuky chemie lze rozlišit řadu typů „vyučovacích hodin s internetovou podporou“ (Bílek a Ulrichová, 2007): Vyhledávání informací Prezentace informací Učitel využívá prezentace učiva k výkladu, učivo je obohacené animacemi, obrazovým materiálem, videosekvencemi apod. Výuka vedená počítačem Žáci pracují s výukovým programem (výklad nové látky, procvičování, opakování, hodnocení apod.). Využití softwarových nástrojů k žákovské tvorbě Využití programů k vytváření vzorců, molekul, aparatur, tvorba textových dokumentů, tabulek, grafů, prezentace aj. Modelování objektů výuky a činností žáků Podpora experimentální činnosti Měření s počítačem (vzdálené laboratoře, vzdálená měření). Výuku využívající zdroje, příklady či situace lze podpořit zadáváním úkolů, u nichž bude prvotní nabídka (např. prověřených www adres, WebQuest). To může být jednak pomoc pro soustředění na podstatu úlohy a jednak motivace k dalšímu smysluplnému vyhledávání nových informací i v…

Čtěte více

1/1