Eduklub

Archiv štítku: povolání rodičů

Socioekonomický status ovlivňuje výchovu dítěte. I pokud učíte v homogenní škole v malém městě, máte mezi žáky děti dělníků, uklízeček, nezaměstnaných, ale i bankéřů a vašich kolegů – učitelů. Všichni tito žáci mají odlišný background. O tomto backgroundu obvykle mluvíme jako o socioekonomickém statusu. Mezinárodní šetření PISA používá označení ESCS[1] (index ekonomického, sociálního a kulturního statusu), který zahrnuje domácí zázemí žáků a rodiny – dosažené vzdělání rodičů, jejich povolání, vzdělávacích zdrojích rodiny (počet knih, encyklopedií, počítače atd.), kulturních zdrojích (výtvarná díla v domácnosti, knihy beletrie a poezie), vybavenost domácnosti (počet koupelen, aut, myčky, pračky). ECS je konstruován tak, že 0 se rovná průměrné hodnotě pro země OECD a dvě třetiny žáků se vešly svou hodnotou do intervalu -1 až +1. Pro závažnost situace se uchýlím k citaci interpretace výsledků PISA testů z r. 2012 Českou školní inspekcí: „Průměrná hodnota indexu ESCS českých žáků je blízká nule, tzn., že čeští žáci nejsou nijak znevýhodnění proti ostatním…

Čtěte více

1/1