Eduklub

Archiv štítku: Poslech

Poslech spadá mezi tzv. receptivní řečové či komunikační aktivity. Je založen na vnímání audio či audiovizuálního dokumentu. Důležité je připomenout, že nejde jen o porozumění „slovům“. Poslechové dokumenty obsahují i další informace nutné k úspěšnému zvládnutí aktivit. Podkladem pro rozvoj dovednosti poslechu by měly být, stejně jako u dalších komunikačních aktivit, tzv. autentické dokumenty, tj. nahrávky a videa, které nebyly původně určeny pro výuku. Vzhledem k velmi snadné dostupnosti audiovizuálního obsahu v jakémkoli jazyce je při správné motivaci žáků jednodušší zajistit to, aby se s cílovým jazykem setkávali i mimo hodiny jazyka ve škole. Přesto nejde o aktivitu jednoduchou, zejména kvůli tomu, že se v audiovizuálních dokumentech nelze tak jednoduše vracet a potvrzovat si informace jako v dokumentech tištěných. Nakladatelství aktuálně stále méně často přikládají audio nosiče přímo do učebnic, častěji si je lze stáhnout z webu nakladatelství (což učitelům dovoluje vytvořit si svou vlastní sbírku audionahrávek pro výuku). U poslechových aktivit se nejčastěji setkáme…

Čtěte více

1/1