Eduklub

Archiv štítku: organizéry vědomostí

Organizéry vědomostí nazýváme různé typy strukturace informací a vědomostí, které nám umožňují rychle nahlédnout do podstaty hierarchie a uspořádání konkrétního informačního obsahu. Mezi nejznámější příklady v České republice by jistě patřily myšlenkové mapy. Nicméně se jedná o relativně rozsáhlou skupinu různorodých struktur, které se využívají za různých okolností. Na obrázku níže jsou k nahlédnutí konkrétní typy organizérů a jejich vizuální podoba. Žáci se všemi typy organizérů setkají v průběhu svého studia mnohokrát, dokonce i pojmové a myšlenkové mapy se stávají jak součástí učebnic, tak kurikula (konkrétní v oboru Informatika se kromě jiného s těmito strukturacemi informací počítá do běžného učiva). Mezi typické dělení patří: mapy (např. pojmová, myšlenková) – existuje rozvíjená centrální/základní myšlenka, pojem scénáře – existuje konkrétní sled uspořádaných událostí/činností/… diagramy (např. grafické, vývojové) – nelineární vyjádření konkrétního jevu, … schémata – symbolické znázornění konkrétního jevu, … grafy – zaznamenání většinou číselných hodnot Základní vlastnosti takových organizérů spočívají hlavně…

Čtěte více

1/1