Eduklub

Archiv štítku: odměna

V pedagogické činnosti chápeme odměny obvykle jako dobré hodnocení (známky) nebo pochvaly. Tresty jsou opakem – špatné hodnocení, neposkytnutí pochvaly nebo pokárání. Odměny a tresty mají dvě funkce: motivační a informační. Informační funkce poskytuje zpětnou vazbu žákům. Pokud bylo jejich chování odměněno, znamená to, že bylo dobré a do budoucna chceme toto chování opakovat. Informace při poskytování odměn je úplná. Neúplná je naopak při trestech. Žáci mají informaci, že jejich chování nebylo ideální, ale pokud nenásleduje sdělení, jak chování zlepšit, žáci mnohdy nevědí, co a hlavně jak dělat lépe. Motivační funkce má následek, že odměna motivuje chtěné chování a zvyšuje pravděpodobnost jeho přítomnosti v budoucnosti. Při udělování trestu doufáme, že trestané chování se v budoucnu vyskytovat nebude. Nejtypičtější odměnou je učitelova pochvala, které poskytuje nejen informaci o požadovaném chování, ale i pocit sebeuplatnění, prožitek úspěchu, výraz důvěry učitele v jeho schopnosti. Odměny však musí sledovat minimálně 3 motivační pravidla Tresty mají zabránit dalšímu opakování…

Čtěte více

1/1