Eduklub

Archiv štítku: mluvení

Mluvení je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci mluveného slova v kontextu komunikační situace. Může jít jak o souvislý monolog, tak o interakci mezi jedním či více mluvčími (účastníky komunikační situace). Aktivity rozvíjející či evaluující dovednost mluvení by měly vycházet z reálných, sociálně ukotvených situací na podkladu autentických dokumentů, tj. textů a jiných dokumentů, které vznikly bez ambice být didakticky využity (např. leták informující o nové výstavě, který byl vytvořen pro rodilé mluvčí). Při rozvoji této komunikační dovednosti je nutno dbát nejen na jazykovou normu, ale i na interkulturní či sociální kontext. Jazykově správně pronesená promluva nemusí splnit svůj komunikační účel, pokud nebude odpovídat očekávání dalších mluvčích či kontextu, ve kterém se komunikuje ustáleným způsobem. To platí i pro ty nejjednodušší promluvy na úrovni A1, např. při pozdravech. Emotikon, který upozorňuje na tento typ aktivit, znázorňuje nejčastěji ústa nebo „komiksovou bublinu“. Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině…

Čtěte více

1/1