Eduklub

Archiv štítku: Math Mobile

Sdílíme typ na velmi zajímavou aplikaci, která procvičí logické myšlení a současně seznámí žáky s principy, které následně využijí při řešení lineárních rovnic a jejich soustav. Zdarma dostupná aplikace SolveMe Mobiles nabízí nejen více než 150 problémových úloh, ale dává učitelům i možnost navrhovat vlastní úlohy, včetně jejich tisku jako pracovních sešitů. Nebojte se s aplikací experimentovat a zadat žákům soutěž, komu se podaří vyřešit více hádanek. Uvidíte, že i poměrně náročné problémy dokáží brzo řešit jen s použitím jednoduché logiky a “kupeckých počtů”.

1/1