Eduklub

Archiv štítku: klíčová kompetence

Jak bylo již v některých článcích dříve zmíněno, v roce 2021 proběhla první z očekávaných změn v RVP ZV. Tato revize se však netýkala pouze samotného oboru Informatika, tematicky a obsahově poznamenala i další obory a to, co by všechny předměty mělo zasáhnout, je přidání klíčové kompetence digitální. Tato klíčová kompetence digitální vychází pojetí digitální gramotnosti a ten zase reaguje na Rámec digitálních kompetencí DigComp 2.0, popř. DigComp 2.1. A takhle bychom mohli ve vyjmenování “primárnějších a primárnějších informačních zdrojů” ještě chvilku pokračovat. To však nic nezmění na tom, že současná společnost je v obecné rovině poznamenaná rozvojem digitálních technologií, které zasahují nejen do našich profesních životů, ale také do běžného života společenského, osobního a občanského života. I z tohoto důvodu je velmi podstatné samotné rozvíjení digitální gramotnosti, resp. klíčové kompetence digitální již u žáků na základní škole. Existuje totiž velká pravděpodobnost, že technologie budou neodmyslitelnou součástí každého člověka (pokud…

Čtěte více

1/1