Eduklub

Archiv štítku: ICT

Využití videa ve výuce je v dnešní době zcela běžnou záležitostí (alespoň by mělo být). Míra a způsob začlenění videa do výuky může být však velmi rozličná. Nejběžnější a také nejjednodušeji představitelná forma bude pravděpodobně prezentace video záznamu na projektoru při klasické výuce nebo odkázání žáků na online video materiál. Ve většině případech se bude jednat o online videa na YouTube, Vimeo či obdobných portálech nabízejících publikování a shlédnutí všemožných druhů a typů videí. V každém případě však půjde o typické využití videa v podobě pasivního (alespoň v rámci sledování materiálu) sledování obsahu ze strany žáků. To může samozřejmě v případě osvícenějších vyučujících sloužit jako podklad pro další, ať již návazné či průběžné aktivity, které s obsahem video materiálu souvisí. Stále se však bude jednat o klasický a dlouhá léta již zakotvený přístup prezentace video obsahu, který byl z didaktického hlediska mnohokrát a již dávno popsán. Dnešní technologie však nabízejí…

Čtěte více

Mezi jednu z moderních forem výuky patří skupinová výuka. Jedná se o nástroj, který umožňuje aktivizovat většinu žáků ve třídě a zapojit je do diskuze. Při zavádění skupinové výuky musí učitel řešit celou řadu otázek – jak vytvořit skupiny, jak naplánovat jednotlivé aktivity, kolik času aktivitám věnovat. Jedním z nástrojů, který učitelům tuto činnost v hodinách matematiky na střední škole usnadňuje, je program Techambition. V této aplikaci jsou pomocí nástrojů umělé inteligence plánovány skupinové aktivity, včetně rozdělení studentů do týmů, dle jejich přístupů k řešení problémů. Výzkum realizovaný na PedF UK (E-learning and classroom learning activities) ukázal, že využívání skupinových aktivit velmi pozitivně přispívá nejen ke zvýšení aktivity žáků, ale velmi pozitivně ovlivňuje i jejich domácí přípravu. Žáci, kteří v hodinách pracovali skupinově, vypracovávali v systému dvakrát více dobrovolných úkolů, než žáci ze tříd, kde nebyly nástroje pro skupinovou výuku využívány.Pokud se chcete o skupinové výuce v aplikaci Techambition dozvědět…

Čtěte více

2/2