Eduklub

Archiv štítku: hybridní virtuální učebna

V soudobém světě vzdělávání, kde digitální technologie získává dominantní funkci v rámci učebního procesu, je důležité najít a využívat efektivní nástroje pro monitorování a řízení počítačových stanic. Veyon je software určený pro sledování a řízení počítačů s operačními systémy Windows nebo Linux v distribucích Debian, Ubuntu, Fedora příp. openSUSE. Jde o jeden z klíčových nástrojů správy a monitorování práce v počítačových učebnách. Program nabízí pedagogům značné výhody. Umožňuje jim sledovat aktivitu žáků na jejich počítačích a případně s nimi interagovat přímo z vlastní – učitelské pracovní stanice, a dokonce nabízí možnost vzdálené podpory. Veyon má potenciál značně navýšit efektivitu vyučování a umožnit tak učitelům individualizaci a diferenciaci vlastní výuky. V rámci probíhajících změn kurikulárních dokumentů s důrazem na digitalizaci vzdělávání (tzv. digitální kompetence) je začlenění nástrojů jako je Veyon do pedagogické praxe stále podstatnější. Tyto nástroje pomáhají učitelům lépe řídit a navigovat digitální prostředí ve třídě. Dílčím cílem Veyonu je rovněž příprava žáků na stále více…

Čtěte více

Jak jsme slíbili, postupně přinášíme další novinky, které se objevily na jednadvacátém ročníku konference ECEL (European Conference on e-Learning), která se konala ve dnech 27.-28. 10. 2022 se v anglickém přístavním městě Brighton. V programu nás velmi zajal příspěvek holandsko-norské dvojice Silvia Klunder a Nadira Saab, který se jmenoval Educational Goals and Benefits in Hybrid Virtual Classrooms for Students With a Chronic Illness in Mainstream Primary and Secondary Schools, tedy Vzdělávací cíle a výhody hybridních virtuálních učeben pro studenty s chronickým onemocněním v základním vzdělávání. Problematika začlenění žáků s chronickým onemocněním je aktuálním problémem i v České republikace. Zájemcům o tuto oblast doporučujeme článek prof. Jiřího Mareše. Na základě klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou jako chronicky nemocní (ICD-10) považování žáci, jejichž onemocnění trvá déle než 3 měsíce. Tito žáci se dlouhodobě nemohou účastnit nejen prezenční výuky, ale také sportovních a sociálních aktivit školy. Díky dlohodobé absenci jsou tito žáci ohroženi…

Čtěte více

2/2