Eduklub

Archiv štítku: hra ve výuce

Herní aktivity jsou dlouhodobě součástí učebnic (nejen) jazyků. Dovolují spojit příjemné s užitečným. Během herní aktivity žák často zapomíná na to, že „se učí“ a začíná si jazyk osvojovat. To vše za předpokladu, že je hra vybrána ne jako relaxační prvek (což je samozřejmě také možné), ale jako aktivita s didaktickým cílem. Hry bývají často právě na konci lekcí či kapitol učebnic, protože nejen motivují, ale zároveň staví žáky do situací, které učiteli slouží k evaluaci rozvoje jejich dovedností a schopností s jazykem pracovat. Zajímavým prvkem her je i jejich interkulturní potenciál. Každá země a její jazyk mají „své“ hry, které jsou součástí kultury a nelze je najít jinde. Výhodou hraní her je i jejich specifická slovní zásoba, která se ale opakuje. Žák tak s minimem „slovíček“ dokáže zvládat komplexní komunikační situace. Pozor jen na to, aby hry zapojované do výuky nebyly založeny jen na principu „vítěz bere vše“. Důležité je i hraní her, ve…

Čtěte více

Hra již dávno není synonymem pro „zábavu“ či „nicnedělání“. V didaktice (nejen) cizích jazyků má pevné místo, protože pomocí mechanismu osvojování (tedy nereflektovaného či neuvědomělého rozvíjení kompetencí) dokáže žáky efektivně učit, tj. procvičit, zopakovat, upevnit nebo komunikovat. Zároveň je hra spojena s pozitivní vnitřní motivací a soustředěním na výukový obsah hodiny. Znáte to, kdo si hraje, nezlobí… Hra je ale i svébytným sociálním jevem, proto má své pevné místo v akčně orientované výuce jazyků, což je přístup podporovaný Společným evropským referenčním rámce pro jazyky již více jak dvacet let. Aby byla hra efektivní z pohledu výuky, musí splňovat některé základní parametry: Další otázky spojené se hrou jsou například: Jak (ne)použít mateřský jazyk žáků při hře? Jaká je role učitele – účastní se hry či neúčastní? Jak zvládat emoce třídy během hry? Co s hlukem? I přes všechna tato úskalí je hra určitě nedílnou součástí výuky jazyka, což z tohoto předmětu dělá mimo jiné oblíbenou součást školního…

Čtěte více

2/2