Eduklub

Archiv štítku: H5P

Využití videa ve výuce je v dnešní době zcela běžnou záležitostí (alespoň by mělo být). Míra a způsob začlenění videa do výuky může být však velmi rozličná. Nejběžnější a také nejjednodušeji představitelná forma bude pravděpodobně prezentace video záznamu na projektoru při klasické výuce nebo odkázání žáků na online video materiál. Ve většině případech se bude jednat o online videa na YouTube, Vimeo či obdobných portálech nabízejících publikování a shlédnutí všemožných druhů a typů videí. V každém případě však půjde o typické využití videa v podobě pasivního (alespoň v rámci sledování materiálu) sledování obsahu ze strany žáků. To může samozřejmě v případě osvícenějších vyučujících sloužit jako podklad pro další, ať již návazné či průběžné aktivity, které s obsahem video materiálu souvisí. Stále se však bude jednat o klasický a dlouhá léta již zakotvený přístup prezentace video obsahu, který byl z didaktického hlediska mnohokrát a již dávno popsán. Dnešní technologie však nabízejí…

Čtěte více

1/1