Eduklub

Archiv štítku: Generace Z

JAKÝ VZTAH K INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM PRAMENÍ Z TYPŮ GENERACÍ – Y, Z A ALFA? Informační technologie se vyvíjejí velice rychle, což ve srovnání s dřívější dobou způsobuje mnohem větší rozdílnosti ve vnímání světa u jednotlivých generací. Pokud ale připravujeme vzdělávání pro současnou a nejbližší generaci, je užitečné se zabývat odhadem jejich mentality a dalšími charakteristikami, které jsou pro vzdělávání významné. Domníváme se, že následující text je z tohoto hlediska zajímavý nejenom pro samotné pedagogy, ale také pro ostatní, kteří by s ohledem na informační technologie rádi porozuměli jiným generacím v jejich okolí. GENERACE Y – obývá různá zaměstnání a vychovává generaci Z a alfa Generace Y (narození v roce 1980 až 1997) Jedná se o první generaci, pro kterou nejsou rodiče, učitelé a tištěné zdroje jedinými zprostředkovateli obrazu světa. Tato generace užívá ke komunikaci převážně elektronická media a sdílí sociální sítě. Informační a komunikační technologie vnímá jednoznačně jako usnadňující práci ve svých profesích a umožňující pracovat i doma, nezávisle…

Čtěte více

1/1