Eduklub

Archiv štítku: fosilní paliva

V jednom z nejrenomovanějších časopisů, kam vědci v oblasti přírodních věd mohou publikovat – Science – vyšel v lednu zajímavý článek. Jeho abstrakt doslova uvádí: „Někteří zástupci fosilního průmyslu se po desetiletí snažili přesvědčit veřejnost, že příčinnou souvislost mezi využíváním fosilních paliv a oteplováním klimatu nelze prokázat, protože modely používané k prognózování oteplování jsou příliš nejisté. Supran et al. ukazují, že jedna z těchto fosilních společností, ExxonMobil, měla své vlastní interní modely, které předpovídaly trajektorie oteplování shodné s těmi, které předpovídaly nezávislé akademické a vládní modely. To, čemu o klimatických modelech rozuměly, tak bylo v rozporu s tím, čemu chtěli, aby veřejnost věřila.“ Kontext příspěvku Investigativní žurnalista v roce 2015 odhalil záznamy společnosti Exxon Mobile, z nichž vyplývá, že již na konci 70. let existovalo podezření, že produkty používání fosilních paliv mají vliv na skleníkový efekt a mohly by mít dramatický efekt na životní prostředí už do roku 2050. Později se objevily další dokumenty, které ukázaly,…

Čtěte více

1/1