Eduklub

Archiv štítku: CleverLands

Tento článek je volnou recenzí knihy Chytrozemě (CleverLands) autorky Lucy Crehan. Kniha vyšla již v roce 2016, má ovšem potenciál nasměrovat čtenáře zabývající se myšlenkami na revize kurikula, přístupem k výuce obecně nebo výsledky (efektivitou) vzdělávacích systémů. Autorka absolvovala cca měsíční pobyt ve Finsku, Japonsku, Singapuru, Číně a Kanadě, kde se vždy snažila působit na několika školách a mluvit s lidmi působícími ve školství. Výsledky své sondy vždy propojuje do kontextu s výsledky PISA (2015) či dalšími výzkumy, např i směrem k psychologii. Jakkoli se ambice hodnotit vzdělávací systém na základě pobytu na několika školách a rozhovorů s několika málo zainteresovanými aktéry jeví nemožná, kniha nabízí řadu podnětů, které jsou i po letech aktuální na pozadí probíhající revize kurikula. Přes výhrady k metodologii bych knihu doporučil jako povinnou studijní oporu do úvodních kurzů didaktiky. Propojuje výsledky výzkumů s vlastními zjištěními autorky a problematiku usazuje do patřičného kontextu. Na pozadí informací z jednotlivých zemí z pozadí vychází otázka tzv. curriculum borrowing.…

Čtěte více

1/1