Eduklub

Archiv štítku: chemie

Edubo AR je aplikace pro Android, která pomáhá ve výuce cizích jazyků nebo chemie. Jak její název napovídá, Edubo AR využívá možností rozšířené reality k tomu, aby žákům „ukázala“ v jejich reálném prostředí (třída, pracovna, chodba, pokoj…) pomůcky či slova, která se učí či se kterými pracují ve škole. Cílovou skupinou je druhý stupeň ZŠ, tedy moment, kdy žáci začínají s dalším cizím jazykem – u angličtiny lze samozřejmě aplikaci použít na prvním stupni. Zjednodušeně lze Edubo AR popsat jako obrazový 3D slovník, který dovoluje „slova/objekty“ umísťovat do prostoru snímané kamerou zařízení a následné zobrazené na obrazovce mobilního telefonu či tabletu. S předměty lze v prostoru interagovat (otáčet je, zvětšovat), v jazykové části aplikace pak lze i přehrát výslovnost jednotlivých „slovíček“. Mimo jednotlivé připravené modely lze do prostoru umístit i libovolné slovo či fotografii z galerie zařízení. Učitel či žák tak mohou na stěnu třídy promítnout vlastní fotografii, slavný obraz či mapu země, jejíž jazyk se právě…

Čtěte více

V posledních měsících jakoby utichla diskuse o revizi kurikula. Z části je to dáno tím, že téma nerezonuje tak silně jako nedávno proběhlé přijímací zkoušky na střední školy, z části je široká veřejnost v očekávání, jak se k revizi postaví nový ministr školství. Pracovní týmy NPI však koncem dubna měly za úkol vydat první verze tzv. obecného základu tvořeného očekávanými výstupy. Jde tak o první hmatatelný krok postupu revize kurikula. Věc má ale jeden háček. Původně participativní a otevřený přístup dostává trhliny, když tyto výstupy nejsou dostupné nejen veřejnosti, ale i širším pracovním skupinám, tj. lidem, kteří se přihlásili jako zájemci o spolupráci na celém procesu. Další trhlinou je pak fakt, že dosud nebyla jasně určena hlavní vodítka revize. Linii Expertní panel – Panel expertů nově doplnila konzultační skupina pod MŠMT. Hlavní směry byly přetaveny v Zadání pro NPI, které však stále není ustanoveno jako závazný návod. Vše se děje pod myšlenkou kompetenčně pojatého kurikula, avšak…

Čtěte více

2/2