Eduklub

Archiv štítku: Chechlisty

Nejčastěji se setkáváme s kritérii hodnocení, která jsou spíše pravidly, např. pravidla chování nebo pravidla pro hodnocení známky z předmětu nebo například pravidla pro čtenářskou dílnu a kritéria hodnocení: Obrázek 1.Pravidla chování Zdroj: http://www.otevrene-vyucovani.cz/pravidla/prav2.jpg Obrázek 2. Pravidla čtenářské dílny Zdroj:https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/cesky-jazyk-a-literatura/8-rocnik/kriteria-na-dilnu-cteni.9146 V případě podobných pravidel se doporučuje, aby byla vždy formulována pozitivně, tj. Mluví jen jeden místo Neskáčeme si do řeči. Navíc jsou ještě pravidla chování doplněna piktogramem, což je velice vhodné zejména pro žáky mladšího školního věku, event. děti předškolního věku. Nejjednodušší forma kritérií: checklisty Často jsou využívána nejjednodušší kritéria, která fungují jako tzv. checklist, která slouží jako kontrola požadavků – žák, spolužák i učitel si mohou položku po položce označit, zda byla dodržena. Při písemných pracích např. dodržení formy, osnova, členění na odstavce, srozumitelnost, absence gramatických chyb, originalita, rozsah 200–300 atd. Využívat je lze v různé podobě a napříč předměty – viz obrázek 3 a 4. Obrázek 3 . Ukázka…

Čtěte více

1/1