Eduklub

Archiv štítku: aplikace na tvorbu kritérií

Zvláště v posledních letech byly vytvořeny aplikace, které generují analytické sady kritérií (šablony), které je možné upravovat dle potřeb pedagoga, např. Stačí si vybrat z rozsáhlé nabídky předmětů potřebnou sadu kritérií (např. General, Language Arts, Learn about them, Math, Science, Social Studies) a upřesnit ji (pro Language Arts je to například Listening Rubric Generator, Oral Expression Rubric Generator, Writing Rubric Generator), zadat název školy, název sady kritérií, jméno vyučujícího a vybrat si obrázek, který bude kritéria doprovázet. O kompletní produkci sady kritérií se postará již generátor sám. Ale platí, že nelze ani tato kritéria bezmyšlenkovitě přebírat. Je třeba je vždy upravovat dle svých potřeb, dle potřeb své třídy a účelu hodnocení. Generátor může být jen cennou inspirací. Obrázek 1. Ukázka vygenerovaných kritérií z programu teach-nology.com Zdroj: https://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/ Aplikace na tvorbu kritérií Zvláště v posledních letech byly vytvořeny aplikace, které generují analytické sady kritérií (šablony), které je možné upravovat dle potřeb pedagoga, např. Stačí si vybrat…

Čtěte více

1/1