Eduklub

Archiv štítku: animace

Ačkoliv počátky animace sahají do hluboké historie (počátky bychom mohli hledat již v době Paleolitu v podobě sekvence fází pohybu u nástěných maleb), nejčastěji je animace spojována s kinematografií, tedy konkrétně s animovaným filmem. [1][2] Vedle kinematografie se animace začala velmi hojně využívat i v oblastech televizních technologií a s příchodem počítačových technologií se objevilo mnoho oblastí, kde našla své uplatnění, např. reklamní banery na webových stránkách, počítačové hry, simulace jevů a dějů jako součást apletů, virtuální a rozšířená realita. Samozřejmě se animace dostala v rozličné podobě i do vzdělávání. Za prvé se s ní můžeme setkat v rámci vzdělávacích materiálů, kde mnohdy umožňuje efektivnější vizualizaci určitých jevů či dějů a její využití se výrazně promítá do podoby vzdělávacích materiálů. Za druhé je animace zajímavým výrazovým prostředkem, který mohou žáci využít a učitelé začlenit jako metodu či přímo učivo např. ve Výtvarné výchově či Informatice. Ať už se jedná o…

Čtěte více

Micro:bit se dá charakterizovat jako jako mikročip, který je vlastně open-source platforma. Micro:bit byl vytvořen v Anglii (Velké Británii) za podpory BBC pro rozvíjení informatického myšlení, resp. výuku Informatiku. Přímo na mikročipu je možné využít matici LED diod, programovatelná tlačítka A, B, pin, či gyroskop. Dále je možné připojit prakticky cokoliv, co najdete v zakoupených sadách, tj. senzory a čidla, či využití se samotným arduinem.Každopádně však pro začátky je možné využít i simulátor na https://makecode.microbit.org/, kde se pak pro začátek právě velmi jednoduše dá pracovat práce s animacemi. A právě to si nyní v rychlosti ukážeme. Pro vytvoření animace se využívá blokového programování (hodně podobné Scratch) – MakeCode, konkrétně tyto bloky: Nyní stačí tyto bloky seskládat za sebe a vytvořit konkrétní animaci. Možná ještě bude potřeba nějaké zpomalení: a určitý počet opakování (zřejmě nejlepší je nekonečné opakování): Takže dohromady pak z bloků je možné poskládat jednoduchou animaci, např. takto: https://makecode.microbit.org/_VeXF6J3pX9Lf…

Čtěte více

2/2