Eduklub

Archiv rubriky: Mediální výchova

Správná práce se zdroji ve výuce je zásadní pro rozvoj kritického myšlení, analytických schopností a informační gramotnosti u žáků. Není dostatečné pouze používat předložené zdroje. Cílem výuky by mělo být, že žáci jsou motivováni a umí sami vyhledávat relevantní informace a kriticky je hodnotit. Učitelé mohou žákům poskytnout několik klíčových principů, které je třeba dodržovat při práci se zdroji: Práce se zdroji ve výuce je nejen klíčovou dovedností pro úspěšné studium, ale také pro celoživotní učení a rozvoj kritického myšlení. Žáci by měli být povzbuzováni, aby se ptali na otázky, ověřovali fakta a vyvozovali závěry na základě důkazů. Celkově je práce se zdroji ve výuce důležitou dovedností, která je nezbytná pro rozvoj žákových informačních a mediálních kompetencí. Učitelé mají zodpovědnost vést žáky k tomu, aby byli kritičtí a informovaní spotřebitelé informací a aby se aktivně zapojovali do vzdělávacího procesu.

V životě každého učitele někdy nastane chvíle, kdy potřebuje rozlosovat (co možná nejvíc férově a ideálně bez losovacích dřívek, protože je zapomněl v kabinetu) žáky do skupin/dvojic. Nebo chvíle, kdy se rozhlíží po dalších nástrojích, kterými by mohl oživit svoji výuku. Dobrým krokem je web classtools.net, který nabízí celou řadu nástrojů, které se rozhodně můžou hodit. I přes to, že jeho grafická podoba není úplně ideální, stojí za pozornost, už proto, že je zdarma a bez jakékoliv limitace. Jak jsem na něj narazil já? Hledal jsem způsob, jak rozlosovat náhodně žáky a zrovna jsem v kabinetu zapomněl dřívka se jmény. Zadáte jména, zadáte po kolika mají být rozdělení a pak už – pod dohledem plným očekávání od žáků – je vyřešeno za vás. Ne, náhodné rozdělení žáků do skupin není vždycky to nejlepší, ale pro některé účely se hodí. A v tu chvíli je velkou pomocí tento web. Losování žáků není úplná…

Čtěte více

Aktivity uvedené v nazvu tohoto článku jsou v didaktice cizích jazyků nazývány jako řečové dovednosti. A přestože se pohled na ně s postupem času lehce vyvinul (viz článek Čerstvý pohled na komunikační řečové dovednosti (jazykové aktivity) optikou „Doplňujícího vydání“ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – Eduklub), jde stále o hlavní aktivity či „způsoby práce“, které by měly naplňovat jazykové hodiny, a zároveň o cílové kompetence v oblasti učení. Nejčastěji se dělí na „produktivní“ a „receptivní“. Jako produktivní se uvádí mluvení a psaní, jako receptivní poslech a čtení. Dřívější dělení na dovednosti aktivní a pasivní se již nepoužívá, neboť neodráží realitu – i u poslechu a čtení musí být žák velmi aktivní. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (2001, kap. 4.4.1 a 4.4.2) v české mutaci definuje tyto dovednosti takto: V ústním projevu (mluvení) tvoří uživatel jazyka text, který je mluvený a je přijímán jedním či více posluchači. (Dodejme, že sem patří jak samostatný projev, tak…

Čtěte více

Nástroj Book Creator je možné kromě vlastní potřeby vytváření digitálních knih z dovolené, svatby nebo jiných rodinných událostí rozhodně využít ve výuce. Jak sám název napovídá, jedná se možnost vytváření digitálních výstupů se všemi různými typy obsahu (tj. texty, videa, obrázky). V tomto článku si nejdříve projdeme jednoduchý postup, jak samotnou digitální knihu vytvořit. Prvním krokem, který v online aplikaci, či aplikaci na mobilním zařízením (dobře se např. pracuje s aplikací na zařízeních s operačním systémem iOS) je přihlášení do vlastní virtuální knihovny a následně pomocí znaku “plus” přidáme novou publikaci. Následně je důležité si vybrat, jak bude vypadat (viz. obrázek níže) a již se můžeme pustit do samotné tvorby knihy. Tak nejdříve první strana. Důležité je uvědomit si, že se vždy můžete ke knize vrátit a každou část aktualizovat nebo změnit. Tak jako následně i zde můžete vidět hlavní menu, se kterým dále celou knihu pracujeme a přidáváme jednotlivé…

Čtěte více

V únoru letošního roku byla dokončena první část projektu, jehož cílem je zmapovat slovník, který používají současní žáci základních a středních škol. Tento projekt vznikl v roce 2021 a postupně se jeho název měnil ze Slovníku digimládeže na slovník kybermládeže. Autoři na své stránce uvádí příklady vět, které je k sestavení slovníku vedly. Například: Pushnul sem mid a pokydlil všechny moby.Mám na něj crush, poslala sem mu nudes.Pane Maněna, vy nám nějak glitchujete.Dostal sem banán, že sem mrtě kempil. Pokud chcete porozumět neobvyklým pojmům ze slovníku dnešní mladé generace, tento projekt vám můžeme jen doporučit. Slovník je dostupný jak ve formátu e-knihy v PDF, tak v on-line verzi. Kromě výběru slov a jejich vysvětlení velmi oceňujeme i grafické zpracování, o které se postarala neuronová síť Midjourney. Musíme říci, že animace jsou opravdu velmi zdařilé a výborným způsobem k pojmům pasují. Proto oceňujeme, že na stránkách autora nalezneme i postup, jak…

Čtěte více

Psaní na klávesnici je dovedností, kterou při práci na počítači používáme v podstatě každodenně. Na rozdíl od minulosti, kdy se běžně vyučovalo psaní na stroji, zůstává trochu opomíjenou dovedností. Je pravda, že existuje mnoho technologií, které umožňují psaní textu více či méně nahradit, přesto je schopnost psát všemi deseti něčím, co nám může ušetřit spoustu času. Proto nás zaujal příspěvek Libora Klubala: Psaní na klávesnici jako závod na webu pedagogicke.info. Autor ve svém článku představuje webovou aplikaci TypeRacer, která je zdarma dostupná na portálu TypeRacer.com. Výhodou této aplikace je především to, že je nabízena bezplatně a uživatel ji může využívat dokonce i bez registrace. Rozhodli jsme se tedy podívat, co tato aplikace nabízí. Další velkou výhodou je, že dovoluje cvičit i na českých textech. Uživatelům nabízí tři módy: Závodní mód, ve kterém vám aplikace sama náhodně vybere protihráče, proti kterým budete hrát. I když jsme zvolili jako herní jazyk češtinu,…

Čtěte více

Tak jak roste nutnost realizace stále více a více činností, které jsem závislé na digitálních technologií, cloudových technologií a obecně se stále častěji řeší digitalizace různých státních i nestátních segmentů, zvyšuje se nejen potřeba s hardwarem, softwarem i službami pracovat, ale také se více zajímat o bezpečnost v kyberprostoru. Nutno podotknout, že je velmi alibistické si myslet, že stačí, pokud máme v mobilním telefonu antivirovou ochranu nebo v počítači aktivní firewall. V kyberprostoru, resp. Internetu, je mnohem více nástrah a rizik, z nichž v současnosti mnohé z nich jsou sice vymyšleny lidmi, ale často realizovány programem nebo umělou inteligencí (např. napadení emailové schránky, ze které se následně rozposílávají další a další emaily). Někdy jsou příčinou samotných problémů i konkrétní lidé, které samotný napadený zná (např. v případě kyberšikany, trollingu). Jistě nemůžeme znát všechny způsoby útoky a napadení konkrétním člověkem, či “programem”, ale se alespoň minimálně v této oblasti orientovat a…

Čtěte více

V dřívějších dobách byla škola místem, kde žáci dostávali nové informace. V současné době jsou informace dostupné téměř kdekoli. Úloha školy se tím radikálně mění, nestává se už místem zdroje informací, ale měla by být místem, kde se žáci učí s informacemi pracovat. Lidé, potažmo i žáci jsou v dnešní domě informacemi zahlceni. Zdrojem informací o vědě, se kterými přichází žáci do kontaktu jsou především časopisy (noviny), internetové články, portály a sociální sítě. Proto je vhodné tyto zdroje v hodinách výuky používat, aby si žáci zvykli na styl psaní a částečně zkreslené informace, které v populárně-naučných článcích mohou být. Na základních školách byl realizován pilotní výzkum, který ověřoval, zda se žáci při čtení odborného textu v časopise nechají ovlivnit nadpisy a obrázky. Každý žák obdržel „novinový článek“, aniž by tušil, že existuje jeho druhá verze. Jedna verze článku obsahovala zavádějící obrázky, popisky a nadpisy, druhá naopak zahrnovala takové obrázky, popisky a nadpisy, které svým obsahem…

Čtěte více

V jednom z předchozích článků jsme vás již informovali o návštěvě na Základní škole T. G. Masaryka v Milovicící, která v rámci sdílení dobré praxe připravila pro členy pracovní skupiny pro matematickou gramotnost MAS Polabí odpoledne spojené s představením digitálních nástrojů, které ve výuce využívají. Jedním z nich je iRobot Root Coding Robot. Root se umí pohybovat a kreslit nejen na rovné ploše, ale také na svislé magnetické tabuli. Samozřejmě umí po sobě tabuli smazat. 🤓 Kromě kreslení umí také vydávat zvuky, může tedy zahrát melodii, kterou si žáci sami naprogramují. Dokáže také rozeznávat barvy, proto lze použít např. v rámci aplikace barevná kytara, kdy je melodie zaznamenána pomocí barev na tabuli. Software, který je k robotům dodáván, má tři úrovně programování, od vizuální, která je určena nejmladším dětem od čtyř let, přes blokově orientované programování v prostředí, které žáci znají z aplikace Scratch až po programování v jazycích Python…

Čtěte více

Portál CLEMI.fr je pro učitele, který se chce věnovat rozvoji dovedností žáků a studentů v oblasti mediální výchovy, chápání a kritickému zacházení s informacemi i či obecně schopnosti vnímat audiovizuální svět, nevyhnutelným partnerem. Pokud však umí francouzsky… Portál CLEMI sám sebe představuje jako: …jsme prostředníkem mezi školami a světem médií. Od svého založení v roce 1983 je naším posláním vzdělávat učitele, učit studenty být občanem v oblasti médií, a tím podporovat lepší porozumění světu kolem nich a rozvoj jejich kritického ducha. CLEMI spolupracuje se zpravodajskými médii při realizaci svých projektů a akcí ve školách a vzdělávacích zařízeních. Hlavní aktivity CLEMI jsou: Na stránkách CLEMI.fr tak naleznete mimo informací a aktuálních událostech ze světa médií a mediální výchovy i bohatou zásobárnu textových i audiovizuálních aktivit pro třídu, podpůrné informace o vztahu mezi mladými lidmi a médii pro rodiny či návody pro žáky, jak psát školní časopis či založit webové rádio. Jde o oficiální…

Čtěte více

10/10