Eduklub

Archiv rubriky: Info

Rozvoj digitálních kompetencí Co je to digitální kompetence? Digitální kompetence je jednou z osmi klíčových kompetencí, která zahrnuje kritickou a sebevědomou práci s celou škálou digitálních technologií při získávání informací, komunikaci a řešení základních problémů ve všech životních sférách. Mnoho z nás to pravděpodobně považuje za něco zcela samozřejmého, z tabulky digitální agendy pro rok 2015 ale vyplývá, že 40% populace EU nemá digitální kompetenci na dostatečné výši a 22% občanů nepoužívá Internet. Nesmíme také zapomínat, „že jako průřezová kompetence nám digitální kompetence pomáhá prohlubovat některé další kompetence, jako je komunikace, jazykové dovednosti nebo základní dovednosti v matematice a přírodních vědách,“ jak uvádí ve svém odborném článku Riina Vuorikari. Pro lepší pochopení podstaty této kompetence připravila Evropská komise evropský rámec digitální kompetence pro občany (DigComp), který je rozdělen do pěti oblastí: informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, tvorba digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. Rámec obsahuje celkem 21 kompetencí. Klikněte…

Čtěte více

Role projektu Počítače dětem s prázdninami nekončí! Ačkoliv si děti užívají prázdniny, projekt Počítače dětem funguje i nadále a pomáhá zajistit dětem IT techniku pro jejich vzdělávání. Pomoci se dostává rodinám v nouzi, maminkám samoživitelkám, ale také nadacím a dalším subjektům zaměřeným na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých s cílem zajistit přístup ke vzdělání a podpořit rozvoj digitální gramotnosti, která je klíčová pro budoucnost každého dítěte. Jedná se například o UNICEF, Fond Veroniky Kašákové, Nadaci Jedličkova ústavu či Charitu Olomouc, která zároveň fungují i jako svozová místa IT techniky.   Významnou součástí projektu je podpora ze strany státního sektoru, a to v podobě Záštit příslušných Ministerstev – Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí, Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva financí.  Významná je podpora politiků napříč politickým spektrem. Osobně projekt podpořili RNDr. Miloš Vystrčil, Předseda Senátu Parlamentu ČR; Mgr. Radek Vondráček, Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; Miroslava Němcová,…

Čtěte více

12/12