Eduklub

Archiv rubriky: Info

V životě každého učitele někdy nastane chvíle, kdy potřebuje rozlosovat (co možná nejvíc férově a ideálně bez losovacích dřívek, protože je zapomněl v kabinetu) žáky do skupin/dvojic. Nebo chvíle, kdy se rozhlíží po dalších nástrojích, kterými by mohl oživit svoji výuku. Dobrým krokem je web classtools.net, který nabízí celou řadu nástrojů, které se rozhodně můžou hodit. I přes to, že jeho grafická podoba není úplně ideální, stojí za pozornost, už proto, že je zdarma a bez jakékoliv limitace. Jak jsem na něj narazil já? Hledal jsem způsob, jak rozlosovat náhodně žáky a zrovna jsem v kabinetu zapomněl dřívka se jmény. Zadáte jména, zadáte po kolika mají být rozdělení a pak už – pod dohledem plným očekávání od žáků – je vyřešeno za vás. Ne, náhodné rozdělení žáků do skupin není vždycky to nejlepší, ale pro některé účely se hodí. A v tu chvíli je velkou pomocí tento web. Losování žáků není úplná…

Čtěte více

V rámci EDUKLUBu se vás snažíme seznamovat s novými trendy ve vzdělávání a využitím ICT ve výuce. Proto nemůžeme opominout oblast, která je nyní široce diskutována odborníky i laiky a tou je využití umělé inteligence. V tomto příspěvku nechceme představovat vlastní rady, ale upozornit na někoho, kdo se tomuto tématu věnuje a z našeho pohledu to dělá velmi dobře. Je jím projekt AI dětem. Pokud se chcete o umělé inteligenci a jejím možném využit ve výuce dozvědět více, určitě doporučujeme na těchto stránkách začít. Naleznete zde nejen celou řadu materiálů, které můžete ve své práci využít, ale i odkazy na další stránky, blogy i setkání, která jsou tématu využití AI ve vzdělávání věnovány. Materiály, které v rámci projektu vznikly, nyní využívá již více než 350 škol v České republice. Jednou z posledních aktivit, kterou na stránkách nalezneme, je publikace Průvodce ChatGPT od Andrewa Herfa, ve které jsou představeny konkrétní příklady…

Čtěte více

V České republice se za poslední dobu velice zlepšila možnost účasti žáků na různých soutěžích, které se týkají oboru Informatika. Sice se stále nejedná o klasický model, kdy by žáci postupovali organizovaně nejdříve ze školního, pak krajského a nakonec národního kola, ale i přesto se pro školu velmi zajímavé se těchto aktivit účastnit. Vzhledem k tomu, že je obor Informatika tak široký, žáci se mohou orientovat i na konkrétní témata, např. programování, hardware, robotika, či kybernetická bezpečnost. V odstavcích níže jsou vybraní jednotliví zástupci takových soutěží, nejedná se o celkový přehled soutěží a bude jistě velmi účelné, když budete sdílet i další své zkušenosti s dalšími soutěžemi, nebo níže zmíněnými soutěžemi. Bobřík Informatiky Tato soutěž by se dala chápat jako celorepubliková a pokrývající (téměř) všechny kategorie žáků na primárními a sekundárním vzdělávání. Její velká výhoda je vlastní online realizace v přesně určených časech. A jak to se soutěžemi takového typu…

Čtěte více

V únoru letošního roku byla dokončena první část projektu, jehož cílem je zmapovat slovník, který používají současní žáci základních a středních škol. Tento projekt vznikl v roce 2021 a postupně se jeho název měnil ze Slovníku digimládeže na slovník kybermládeže. Autoři na své stránce uvádí příklady vět, které je k sestavení slovníku vedly. Například: Pushnul sem mid a pokydlil všechny moby.Mám na něj crush, poslala sem mu nudes.Pane Maněna, vy nám nějak glitchujete.Dostal sem banán, že sem mrtě kempil. Pokud chcete porozumět neobvyklým pojmům ze slovníku dnešní mladé generace, tento projekt vám můžeme jen doporučit. Slovník je dostupný jak ve formátu e-knihy v PDF, tak v on-line verzi. Kromě výběru slov a jejich vysvětlení velmi oceňujeme i grafické zpracování, o které se postarala neuronová síť Midjourney. Musíme říci, že animace jsou opravdu velmi zdařilé a výborným způsobem k pojmům pasují. Proto oceňujeme, že na stránkách autora nalezneme i postup, jak…

Čtěte více

Psaní na klávesnici je dovedností, kterou při práci na počítači používáme v podstatě každodenně. Na rozdíl od minulosti, kdy se běžně vyučovalo psaní na stroji, zůstává trochu opomíjenou dovedností. Je pravda, že existuje mnoho technologií, které umožňují psaní textu více či méně nahradit, přesto je schopnost psát všemi deseti něčím, co nám může ušetřit spoustu času. Proto nás zaujal příspěvek Libora Klubala: Psaní na klávesnici jako závod na webu pedagogicke.info. Autor ve svém článku představuje webovou aplikaci TypeRacer, která je zdarma dostupná na portálu TypeRacer.com. Výhodou této aplikace je především to, že je nabízena bezplatně a uživatel ji může využívat dokonce i bez registrace. Rozhodli jsme se tedy podívat, co tato aplikace nabízí. Další velkou výhodou je, že dovoluje cvičit i na českých textech. Uživatelům nabízí tři módy: Závodní mód, ve kterém vám aplikace sama náhodně vybere protihráče, proti kterým budete hrát. I když jsme zvolili jako herní jazyk češtinu,…

Čtěte více

Rozvoj digitálních kompetencí – každý jsme jiný Poskytování podpůrných opatření při rozvoji digitálních kompetencí žáků K rozvoji digitálních kompetencí dochází u každého žáka ve školním prostředí především v rámci jednotlivých vzdělávacích oborů. Pokud jsou výstupy digitálních kompetencí propsány do školních výstupů jednotlivých předmětů, stávají se pro všechny žáky závaznými bez ohledu na jejich učební potenciál. Aby mohli žáci při dosahování i těchto výstupů postupovat vlastním individuálním tempem, poskytuje škola některým z nich podpůrná opatření (od druhého stupně na základě doporučení poradenského zařízení). Pro část žáků tato podpůrná opatření škola (na základě doporučení školského poradenského zařízení) rozpracovává v individuálním vzdělávacím plánu (IVP). Žákům s mentálním postižením bývá zpravidla poskytováno podpůrné opatření, které spočívá v úpravě náročného vzdělávacího obsahu určeného pro běžného žáka do podoby minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). Některým žákům poskytují digitální technologie významnou pomoc v podobě speciální kompenzační pomůcky při vyrovnání jejich hendikepu a nastavení rovné příležitosti ke…

Čtěte více

Využití zkušeností z distanční výuky v prezenční výuce Distanční výuka je pro středoškoláky konečně pasé, v minulém týdnu se po několika měsících vrátili do škol. Mnoho škol doufá, že se již k distanční výuce nebudou muset vracet a že jí je konec. To ale neplatí na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, kde se uskutečnil kulatý stůl, u kterého mohli i studenti vyjádřit svůj názor na pokračování distanční výuky i v budoucnu. Dne 25. května pořádala škola kulatý stůl pomocí videokonference, tématem bylo využití zkušeností z distanční výuky v prezenční výuce. K tomuto jednání pozval ředitel Radko Sáblík členy vedení školy, zástupce předmětových komisí, učitele, absolventy a studenty školy. Na videokonferenci se všichni shodli, že je v nějaké podobě vhodné distanční výuku do té prezenční zahrnout, a řešila se hlavně forma distančního vzdělávání. Jedním z návrhů bylo, že by se jeden den v týdnu trvale zavedla distanční výuka, další, aby byl jeden den distanční výuky pro celou školu jednou…

Čtěte více

Pandemické výzvy našeho vzdělávání České školy a české rodiny byly zatíženy protiepidemickými opatřeními více než školy a rodiny v jiných zemích. Velká část české společnosti čeká na to, jaká protiepidemická opatření vláda přijme před nadcházejícím školním rokem a jak se to dotkne průběhu vzdělávání, do nějž je vtaženo na 370 tisíc dětí v mateřských školách, více než 960 tisíc žáků základních škol, zhruba 400 tisíc středoškoláků a více než 300 tisíc vysokoškoláků. „Skin in the game“ mají také jejich rodiče, zejména ti, jejichž děti se účastní vzdělávání na prvních dvou stupních, a dále necelých 150 tisíc učitelů. V součtu dosahuje celkový počet „hráčů“ nějakých 40 procent společnosti. Je v pořádku, že se vede diskuse o možných opatřeních, jejich smysluplnosti, proveditelnosti, reálném vlivu na zmírnění epidemických rizik, zátěži pro zúčastněné. Dalo by se říci, že když hoří střecha, není čas myslet na příští úrodu. Jenže tento dojem se pod mnohaměsíčním tlakem alarmujících…

Čtěte více

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání Počítače a technika hraje v dnešní době prim. Digitalizace se díky pandemii velmi rychle zavedla i do našich škol, kde se s ní snažíme, tu lépe, tu hůře, sžít a vyrovnat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podzim 2020 schválilo a připravilo v rámci realizace nové národní Strategie 2030+ projekt pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání. Mimo jiné je to reakce na zprávy České školní inspekce, které konstatují, že nejsou dostatečně využívány moderní výukové metody a převažují frontální formy práce s dominancí učitele, což vede k nižší míře aktivního zapojení žáků do výuky. Zároveň rostou počty dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a je nezbytná vyšší míra individualizace výuky nebo různorodých úkolů tak, aby tyto potřeby a možnosti žáků byly více respektovány. Jedním z cílů pokusného ověřování je tak připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda a jak začlenit kombinované vzdělávání do výuky v základních i ve středních školách.   Očekávají se benefity při práci s nadanými či naopak nemocnými či hendikepovanými žáky, s dětmi na dlouhodobých pobytech v zahraničí nebo pokud to je pro žáka…

Čtěte více

10/12