Eduklub

Archiv rubriky: Technika pro školy

Pro zefektivnění výuky vznikla aplikace EDUBO, společný projekt IT e-shopu Mironet a Univerzity Karlovy. Tato bezplatná aplikace pro učitele nabízí nejen řešení pro prezenční i distanční výuku, ale také reaguje na nové požadavky Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a reflektuje potřeby škol v nouzových situacích.

Čtěte více

V rámci zahájení Týdne pro Digitální Česko představila společnost Mironet poprvé veřejnosti mobilní učebnu. Ta je reakcí na revizi Rámcového vzdělávacího programu. Tato inovace výuky by měla nejen pomoci školám přizpůsobit se změnám ve vzdělávání, ale zároveň by měla žáků přinést atraktivnější formu výuky

Čtěte více

Aplikace, bez které si bez nadsázky nedokážu představit svou učitelskou práci v poslední letech. Paradoxně taky aplikace, kterou mi ukázal jeden služebně starší velmi inspirativní kolega a já nechápal, proč bych ji měl používat. Takže – proč byste Padlet měli používat vy? A jak ho používám já? Padlet je vynikající online nástroj, který poskytuje virtuální nástěnku, na kterou mohou žáci, ale i ostatní učitelé, přidávat, komentovat a sdílet informace. Stal se pro mě velmi efektivním při kooperativní práci žáků, kdy žáci na padletu brainstormují, nahrávají postupně svou práci a reportují o postupu. Díky možnosti komentovat a reagovat na ostatní příspěvky je pak Padlet také skvělým nástrojem pro vzájemné hodnocení.  Výhodou je, že je Padlet velmi přehledný a také dostupný kdykoliv a kdekoli, pokud máme připojení k internetu. Kromě textových příspěvků, vkládání obrázků a videí, nabízí také připojení souborů a v poslední době zvládá generovat i obrázky pomocí umělé inteligence.  Při vytváření…

Čtěte více

Bádáním ve školním prostředí nebo badatelsky orientovaným vzděláváním či učením se rozumí přístup označovaný v anglickém jazyce jako IBL (Inquiry-Based Learning). Český ekvivalent tohoto pojmu je stále ještě předmětem diskusí, a tak je možné se setkat i s jinými pojmy označujícími stejný koncept, např. „badatelsky orientované vyučování nebo výuka“, ze slovenského překladu inspirovaná „výzkumně laděná koncepce vyučování“, případně objevné vyučování aj. Blízké tomuto konceptu jsou i známé komplexní výukové metody řešení problémů a projektová metoda. Každopádně je IBL (v přírodovědném vzdělávání IBSE – Inquiry-Based Science Education) založeno na odklonu od výuky bazírující na pouhém osvojování prezentovaných faktů a její transformaci na výuku, která klade důraz na koncepční porozumění a na vlastní proces osvojování znalostí (Bílek a Machková, 2015). Podstatou tohoto přístupu je zapojení učících se do objevování přírodovědných zákonitostí, propojování informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje k přírodním vědám. Důraz je kladen na výukový proces založený na…

Čtěte více

Reálné životní prostředí před nás staví stále více prvků tzv. virtuálních prostředí, virtuálních světů apod. Pojem virtuálního prostředí je spojován s komunikací prostřednictvím počítačových technologií, s komunikací simulovanou (simulated), zprostředkovanou (remoted) nebo rozšířenou (extended). Virtuální komunikace tak bývá definovaná jako moderní technologický fenomén, prostřednictvím něhož se realizuje přenos informací, komunikace a další aktivity zprostředkované novými informačními technologiemi, při nichž obsahy, záměry či účastníci nemusí reálně existovat, mohou být zkreslené, nahrazené nebo uměle vytvořené, a to záměrně nebo nezáměrně (Bílek, 2009). Počítačové modelování a simulace jsou základem tzv. virtuálních laboratoří. Např. ve výuce chemie přicházejí v úvahu jejich aplikace jako: Virtuální laboratoř tak představuje využití tzv. appletů a jiných simulačních a animačních nástrojů k prezentaci zkoumaného předmětu nebo jevu (většinou měření nebo experimentu). Příkladem efektivního využití počítačové simulace ve výuce chemie mohou být tzv. virtuální měřící přístroje, kdy počítač generuje prostředí pro měření a prostřednictvím matematických nebo formálně-logických modelů generuje (modeluje, simuluje) i příslušný signál,…

Čtěte více

On-line experiment neboli vzdálená laboratoř či „vzdálené měření“ většinou označuje aktivity pracovišť případně jiných míst prezentujících záznamy dat, která tímto způsobem zpřístupňují vzdáleným spolupracujícím osobám přístroje a měřící systémy, které pro ně byly (buď z časových nebo finančních důvodů) jinak nedostupné. Ve většině případů se jedná o zpřístupnění průběžně snímaných dat (např. meteorologické družice, seismografy, hmotnostní spektrografy, výkonné spektrální přístroje aj.), někdy může vzdálený uživatel i ovlivňovat uspořádání měřícího systému a snímání dat podle vlastních potřeb. Takové přístupy je možné z vědeckého prostředí transformovat i do školního prostředí. Vzdálené školní měření je možné reálně vyzkoušet např. na adrese http://www.ises.info, kde je možné reálné ovládání vzdálených experimentů z dynamických WWW stránek bez jakéhokoliv speciálního programu (Lustig 2003). Experiment “Řízení výšky hladiny”, ovládaný přes internet umístěný na stránkách Interaktivního internetového laboratorního studia iSES (http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz) (Lustig 2003) Ze vzdálených měření je možné ve školní praxi využít data např. z on-line měření počasí (měření teploty, relativní vlhkosti,…

Čtěte více

V životě každého učitele někdy nastane chvíle, kdy potřebuje rozlosovat (co možná nejvíc férově a ideálně bez losovacích dřívek, protože je zapomněl v kabinetu) žáky do skupin/dvojic. Nebo chvíle, kdy se rozhlíží po dalších nástrojích, kterými by mohl oživit svoji výuku. Dobrým krokem je web classtools.net, který nabízí celou řadu nástrojů, které se rozhodně můžou hodit. I přes to, že jeho grafická podoba není úplně ideální, stojí za pozornost, už proto, že je zdarma a bez jakékoliv limitace. Jak jsem na něj narazil já? Hledal jsem způsob, jak rozlosovat náhodně žáky a zrovna jsem v kabinetu zapomněl dřívka se jmény. Zadáte jména, zadáte po kolika mají být rozdělení a pak už – pod dohledem plným očekávání od žáků – je vyřešeno za vás. Ne, náhodné rozdělení žáků do skupin není vždycky to nejlepší, ale pro některé účely se hodí. A v tu chvíli je velkou pomocí tento web. Losování žáků není úplná…

Čtěte více

V soudobém světě vzdělávání, kde digitální technologie získává dominantní funkci v rámci učebního procesu, je důležité najít a využívat efektivní nástroje pro monitorování a řízení počítačových stanic. Veyon je software určený pro sledování a řízení počítačů s operačními systémy Windows nebo Linux v distribucích Debian, Ubuntu, Fedora příp. openSUSE. Jde o jeden z klíčových nástrojů správy a monitorování práce v počítačových učebnách. Program nabízí pedagogům značné výhody. Umožňuje jim sledovat aktivitu žáků na jejich počítačích a případně s nimi interagovat přímo z vlastní – učitelské pracovní stanice, a dokonce nabízí možnost vzdálené podpory. Veyon má potenciál značně navýšit efektivitu vyučování a umožnit tak učitelům individualizaci a diferenciaci vlastní výuky. V rámci probíhajících změn kurikulárních dokumentů s důrazem na digitalizaci vzdělávání (tzv. digitální kompetence) je začlenění nástrojů jako je Veyon do pedagogické praxe stále podstatnější. Tyto nástroje pomáhají učitelům lépe řídit a navigovat digitální prostředí ve třídě. Dílčím cílem Veyonu je rovněž příprava žáků na stále více…

Čtěte více

Hlasování ve škole může probíhat různým způsoby, nejtypičteji pak žákovým přihlášením, samozřejmě pak bez využití digitálních technologií. Nicméně učitel pak nemusí pojmout všechny odpovědi a zároveň k nim dát okamžitou a hromadnou zpětnou vazbu, aby všichni žáci dostali relevantní odpověď. Zpětná vazba je základní nutností každého edukačního procesu, aby žák věděl, jak se ve svých vědomostech a dovednostech posouvá. Jednou z možností, jak realizovat zpětnou vazbu, je prostřednictvím různých typů hlasovacích zařízení a to jak hardwarových, tak softwarových. Mezi hardwarová hlasový zařízení se může řadit např. TurningPoint, který je možné využít modulem v PowerPointu. Další zařízení pro hlasování vznikala při využívání interaktivních zařízení, např. SMART Response, ActiVote nebo ActivExpression. Všechna tato zařízení byla navržena tak, aby byla jednoduchá a přesná. Využívají rychlého přenosu dat, pomocí bluetooth, IRDA nebo Wi-Fi. Jediné, na co si musí učitel dát pozor je, aby si žáci mezi sebou zařízení neměnili. Nicméně se časem ukazuje, že…

Čtěte více

On-line testování ve třídě během hodiny může nabídnout několik výhod, které přispívají k efektivitě výuky a hodnocení. Zde jsou některé z hlavních výhod: Při realizaci testů můžete využívat různá technologická zařízení, není nutné, aby on-line testy byly vždy realizovány v počítačové učebně. Je možné využít mobilní počítačovou učebnu, hlasovací zařízení, vlastní mobilní zařízení žáků (BYOD).

10/23